BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Dokumentų ir fotografijų paroda “Aš liksiu ištikimas žmogui ir sau pačiam”

2013-01-29 parašė V.Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus

2013 m. vasario 1 d., penktadienį, 17 val. V. Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus (Tauro g. 10-3, Vilnius) kviečia į Lietuvos centrinio valstybės archyvo parengtos dokumentų ir fotografijų parodos „Aš liksiu ištikimas žmogui ir sau pačiam” atidarymą. Archyvo darbuotojai, 120-ųjų V. Mykolaičio-Putino gimimo metinių proga, dovanoja galimybę pamatyti ir susipažinti su archyve saugomais, paprastai nepublikuojamais dokumentais. Paroda veiks visus jubiliejinius metus - nuo vasario 1 d. iki gruodžio 31 d.
Daugiau nei pusšimtį eksponatų - rašytinių dokumentų ir fotografijų - parodos rengėjai suskirstė į šešias pagrindines temas (studijų metai; šeima; mokslinė ir visuomeninė veikla; kūrybinė veikla; veikla po 1940 m.; atminimo įamžinimas), kurios visapusiškai pristato tiek rašytojo gyvenimą, svarbiausius įvykius, tiek jo kūrybą ir scenos veikalų pastatymus teatre, tiek kūrybos ir atminties sklaidą po V. Mykolaičio-Putino mirties. Parodoje puikuojasi tokie unikalūs dokumentai kaip Petrogrado imperatoriškosios Romos katalikų dvasinės akademijos rektoriaus 1917 m. raštas apie tai, kad V. Mykolaitis yra akademijos absolventas ar Friburgo universiteto Filosofijos fakulteto dekano 1922 m. išduotas pažymėjimas, jog rašytojas baigė universitetą, apsigynė disertaciją tema „Vladimiro Solovjovo estetika” ir gavo filosofijos mokslų daktaro laipsnį. Turėsite galimybę ne tik pažinti rašytojo gyvenimą, bet ir jį supusius žmones, apžiūrėdami jo žmonos Emilijos Kvedaraitės Lietuvos universiteto studijų knygelę, išduotą 1924 m., ar jo sesers Magdalenos Mykolaitytės Kauno šv. Kazimiero seserų kongregacijos mergaičių gimnazijos atestatą, gautą 1930 m.
Dėkojame parodos rengėjams, Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriui Daliui Žižiui, direktoriaus pavaduotojai Gražinai Sluckaitei, Dokumentų sklaidos skyriaus vedėjai Džiugintai Stankevičienei visų šių eksponatų kopijas padovanojusiems V. Mykolaičio-Putino memorialiniam butui-muziejui ir suteikusiems neeilinę progą muziejaus lankytojams pažvelgti į archyve saugomus, pristatytus tik Rašytinių dokumentų skaitykloje vykusioje parodoje, dokumentus.
Penkios fotografijos bus eksponuojamos tik mėnesį, iki vasario 28 d., po to jos turės iškeliauti į Lietuvos centrinį valstybės archyvą, todėl lankytojus maloniai kviečiame suskubti ir apsilankyti parodoje. Muziejaus ir parodos lankymas nemokamas.

Rodyk draugams

Šeštadienio skaitiniai

2013-01-19 parašė V.Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus

Tokį giedrą ir šaltą šeštadienį jauku gerti kavą ir skaityti. Mūsų pasiūlymai:

1. Irenos Balčiūnienės straipsnis “Dar nepažintas Putinas”, išspausdintas “Literatūroje ir mene”,

2. Tame pačiame numeryje pasirodęs Vinco Mykolaičio-Putino eilėraštis iš “Viršūnių ir gelmių”.

3. Rimvydo Stankevičiaus straipsnis “Vinco Mykolaičio-Putino mokiniai” (”Respublika”).

Jaukaus šeštadienio!

Rodyk draugams

Kviečiame į skaitymo ir rašymo akciją “Būsenos”!

2012-12-06 parašė V.Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus

Artėjančias V. Mykolaičio-Putino 120-ąsias gimimo metines „Knygos teatras” ir V. Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus kviečia pasitikti skaitymo ir rašymo akcija „Būsenos”.
2013 metų sausio 6 dieną minėsime 120-ąsias poeto, prozininko, dramaturgo, vertėjo, pedagogo, literatūros kritiko V. Mykolaičio-Putino gimimo metines. „Knygos teatras” ir V. Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus kviečia visus rašytojo gerbėjus pasitikti šventę skaitymo ir rašymo akcija „Būsenos”. Akcijos esmė - nuo gruodžio 6-osios iki sausio 11-osios aktyviai skaityti mėgstamiausius V. Mykolaičio-Putino romanus, poezijos rinkinius, dramas ir dalytis įspūdžiais, išgyvenimais, pastebėjimais tiek virtualioje „Knygos teatro” svetainėje (https://www.facebook.com/KnygosTeatras), tiek realioje rašytojo svetainėje memorialiniame bute-muziejuje.
Akciją gruodžio 6 dieną pradės „Knygos teatras”, neoficialioje ES sostinėje Briuselyje lietuvių bendruomenei vaidindamas „Altorių šešėly” ir teatro puslapyje paskelbdamas pirmąją ištrauką iš romano.
Akcijai prasidėjus, „Knygos teatro” puslapyje visi rašytojo gerbėjai kviečiami skelbti labiausiai patinkančius V. Mykolaičio-Putino eilėraščius, ištraukas iš prozos ar dramos veikalų ir pagrįsti savo bei pakomentuoti kitų pasirinkimą, aprašyti įspūdžius, patirtus skaitant rašytojo darbus. Sausio 6 dieną, minint rašytojo gimtadienį, bus paskelbti geriausių komentarų, rašinių autoriai. Jie bus apdovanoti akcijos rėmėjų dovanomis.
Keturis kartus skaitymo ir rašymo akcija „Būsenos” iš virtualios erdvės persikels į realią rašytojo svetainę jo memorialiniame bute-muziejuje Vilniuje, Tauro g. 10-3. Per pirmąjį susitikimą gruodžio 12 dieną susirinkusieji rolėmis skaitys kino scenarijų „Nepažįstamoji”, pagal V. Mykolaičio- Putino romano „Altorių šešėly” pirmąją dalį. Gruodžio 20 dieną muziejus lauks svečių, pasiruošusių ne tik paklausyti, bet ir paskaityti mėgstamiausių V. Mykolaičio-Putino eilių. Sausio 6-ąją, rašytojo gimimo dieną, bute-muziejuje „Knygos teatras” vaidins spektaklį „Altorių šešėly”. Na o sausio 11-osios vakaras bus skirtas prisiminimams apie rašytoją, jo laikmetį, jį supusius žmones. Muziejaus darbuotojai žada parodyti dokumentinių filmų apie V. Mykolaitį-Putiną, ištraukti fonduose saugomas fotografijas, paslėptą auksinį parkerį, bebro kailio kepurę ir dar daug visokiausių lobių! Gruodžio 12, 20 ir sausio 11 dienomis susitikimai prasidės 18 valandą, sausio 6 dieną - 14 valandą. Buto-muziejaus erdvės nėra didelės, todėl norinčių dalyvauti prašome iš anksto registruotis adresu putinomuziejus@gmail.com arba telefonu (8-5) 2624480. Renginiai nemokami.

Renginiai V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-3, Vilnius):
Gruodžio 12 d. 18 val. - „Nepažįstamoji”.
Rolėmis skaitysime kino scenarijų pagal romano „Altorių šešėly” I dalį.

gruodžio 20 d. 18 val. - „Trys tostai”.
Ne tik klausysime, bet ir patys skaitysime mėgstamiausias V. Mykolaičio-Putino eiles.

sausio 6 d. 14 val. - „Altorių šešėly”.
„Knygos teatro” spektaklis pagal romano „Altorių šešėly” III dalį.

Sausio 11 d. 18 val. - „Langas”.
Dalysimės prisiminimais apie rašytoją, jo laikmetį, jį supusius žmones.
Akcijos rengėjų informacija

Rodyk draugams

Kviečiame į V. Petravičiaus paveikslo “Biblijinis motyvas” parodą!

2012-10-16 parašė V.Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus

Prieš 65-erius metus, 1947 m. spalio 16 d., bute, kuriame dabar įsteigtas V. Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus (Tauro g. 10-3, Vilnius), mirė rašytojas Balys Sruoga. Prisimindami šią sukaktį, kviečiame spalio 16 d.-lapkričio 30 d. apsilankyti muziejuje veikiančioje vieno eksponato parodoje - tai vieno įdomiausių B. Sruogos fondo, saugomo V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje, eksponatų - grafiko Viktoro Petravičiaus darbas „Biblijinis motyvas” (sukurtas apie 1950 m., mišri technika, 41,5 x 51cm), priklausęs Vandai Daugirdaitei-Sruogienei ir kabėjęs jos namuose Čikagoje.
Be to, muziejus gali pasigirti dar vienu V. Petravičiaus darbu - visi besidomintieji galės išvysti B. Sruogos knygą „Giesmė apie Gediminą” (išleista1952 m.), kurią iliustravo žymusis grafikas. Viršelio vidinėje pusėje priklijuotas Dalios Sruogaitės ekslibris. Ji ir padovanojo V. Mykolaičio-Putino memorialiniam butui-muziejui šią knygelę, išleistą Čikagoje vos 700 egzempliorių tiražu.
Taip pat galėsite pamatyti B. Sruogos knygą „Saulė ir smiltys. Aidijos, giesmės, poemos” (13,6 x 17 cm), kurią V. Daugirdaitė-Sruogienė dovanojo anūkei Aušrinei. Viršelis aptrauktas V. Daugirdaitės-Sruogienės prijuoste, aplenktas celofanu. Priešlapyje mėlynu rašalu įrašyta dedikacija: „Mano brangiajai Aušružei gimimo dienos proga: saugok ir brangink šią šeimos relikviją, skaityk, kol jauna, savo Mamos Tėvo jaunystės dainas! [Parašas] 1968.VI.30 Chicago”. Paskutiniajame lape įrašas: „Šios knygutės viršelis padarytas iš mano austo žiursto prie lietuviško kostjumo, kuris buvo mano vienintelis išeiginis drabužis 1919-1920 m., kada pradėjau draugauti su Baliu. Tavo močiutė Vanda Sruogienė”.

Apie V. Petravičių
Grafikas gimė 1906 m. gegužės 12 d. Bedaliuose (Šakių r.), mirė 1989 m. rugsėjo 16 d. Mičigane. 1935-1938 m. mokėsi Nacionalinėje aukštojoje dailiųjų menų mokykloje (Conservatoire Nationale des Arts et Matiers) ir Nacionalinėje dailiojo ir taikomojo meno akademijoje (Ecole Nationale Souperieure des Beaux-Arts) Paryžiuje. 1938 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Kaune. Priklausė „Formos” dailininkų kolektyvui. 1937 m. Paryžiaus pasaulinėje parodoje už iliustracijas lietuvių liaudies pasakai „Gulbė karaliaus pati” apdovanotas Didžiuoju prizu. 1939 m. Kaune surengė personalinę tapybos ir grafikos darbų parodą. 1940-1941 m. dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. 1944 m. su šeima pasitraukė į Austriją, 1945 m. apsistojo Vokietijoje. 1949 m. emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas ir apsigyveno Čikagoje. 1949-1972 m. dirbo pedagoginį ir kūrybinį darbą. Nuo 1962 m. buvo Čikagos M. K. Čiurlionio meno galerijos direktorius.
V. Petravičius - lietuvių grafikos klasikas. Žymesni dailininko darbai: iliustracijos knygoms „Marti iš jaujos” (1937, LDM), S. Čiurlionienės „Šventmarė” (1937, LDM), F. Kiršos „Tolumos” (1947), B. Sruogos „Giesmė apie Gediminą” (1952, LDM), K. Bradūno „Devynios eilės” ir kt. Kūriniams būdinga autentiškas primityvumas, paprastumas, lietuvių buities detalės, ornamentika, lyriškumas. Tapybos darbuose dailininkas labiau akcentuoja koloritą negu piešinį.
Parengta pagal: Išeivijos dailė: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo, sud. I. Korsakaitė, L. Laučkaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003.

Rodyk draugams

“Renesansas”!

2012-10-03 parašė V.Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus

Ką veiksite šio šeštadienio rytą? Svarstome, kad važiuoti į sodus, keliauti prie ežerų ar jūrų darosi per šalta ir kiek per daug kritulių kartais iškrenta. Na, nebent tik į šiltesnius kraštus galima traukti. Tad mes turime pasiūlymą tiems, kurie nusprendė kol kas likti Vilniuje pasidžiaugti rudenėjančia gamta ir tais krituliais - spalio 6 d. nuo 10 val. V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje renkasi etikos ir filosofijos klubo “Renesansas” nariai. Temos, kuri būtų pristatyta diskusijai, niekas nepasiūlė (turbūt dar vis nepamirštame atostogų:), todėl šįsyk pasidalysime idėjomis, kaip įsivaizduojame klubo veiklą ir ką galėtume per šiuos metus nuveikti.

Taigi kviečiame visus klubo senbuvius ir visus tuos, kurie visąlaik norėjo prie mūsų prisijungti, bet niekaip neišdrįsdavo ateiti:) ruduo - pats geriausias metas ką nors pradėti (beveik naujieji metai). sužinoti daugiau visada galite mums paskambinę telefonu (8-5) 262 4480 arba parašę laiškelį adresu info.putino@vilniausmuziejai.lt. Laukiame jūsų!

Rodyk draugams

Kviečiame į knygos apie Maironį pristatymą!

2012-10-02 parašė V.Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus

Pagaliau, pagaliau, pagaliau! Pagaliau mes vėl galime jus visus sukviesti į muziejų. Ir šįsyk pirmas renginys atnaujintame, be galo, be krašto gražiame muziejuje. Taigi spalio 5 d., penktadienį, 18 val. V. Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus (Tauro g. 10-3, Vilnius), minėdamas Maironio metus, kviečia į Aldonos Ruseckaitės biografinio romano „Šešėlis JMM. Maironio meniniai biografiniai etiudai” pristatymą. Pasak Rimvydo Stankevičiaus, „tai itin originalus, drąsus ir unikalus sumanymas, - šis kūrinys, paremtas tikrais poeto rankraščiais, laiškais ir įvairiais dokumentais, atkuria paskutinį vieno svarbiausių lietuvių literatūros poetų Jono Mačiulio-Maironio, kurio 150 metų jubiliejų kaip tik šiemet švenčiame, gyvenimo dešimtmetį”.
Renginyje dalyvaus knygos autorė Aldona Ruseckaitė ir Marius Mikalajūnas. Vakaro metu išgirsite romano ištraukų, kurias skaitys aktoriai Jūratė Vilūnaitė ir Rimantas Bagdzevičius.

Kaip visada, mūsų renginys nemokamas. Daugiau informacijos tel. (8-5) 262 4480 arba el. p. info.putino@vilniausmuziejai.lt, putinomuziejus@gmail.com.

Maironio sodas

Maironio sodas. A. Ruseckaitės nuotr.

Rodyk draugams

Kitokia pietų pertrauka

2012-06-29 parašė V.Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus

Liepos 3 d., antradienį, vykstant „Muziejų kelio” renginiams, siūlome pietų pertrauką išmainyti į apsilankymą V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-3, Vilnius)! Kviečiame kitaip praleisti turimą valandą ir užsukti apžiūrėti po remonto atsinaujinusio muziejaus. Mes pažadame nuo 12 iki 14 val. parodyti dokumentinių filmų apie V. Mykolaitį-Putiną, ištraukti fonduose saugomas fotografijas, paslėptą auksinį parkerį, bebro kailio kepurę ir dar daug visokiausių lobių!

Muziejaus lankymas nemokamas, tel. pasiteirauti (8-5) 262 4480.

Rodyk draugams

Naujas informacinis leidinys apie muziejų!

2012-01-06 parašė V.Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus

Pagaliau raškom saldžius darbo vaisius - kol muziejus remontuojamas, darbavomės kurdamos naują bukletą apie Vinco Mykolaičio-Putino memorialinį butą-muziejų. Siūlome pasidžiaugti skaitmeniniu variantu, o popierinį nuo šiol galėsite rasti užsukę į muziejų.

Leidinyje skelbiama lankytojui aktuali informacija: kokios teikiamos paslaugos, ką galite pamatyti, išgirsti ir paliesti, kokia veikla užsiima muziejus. Bukletas iliustruotas gražiomis Martos Ivanovos darytomis nuotraukomis, atspindinčiomis muziejaus dvasią. Rasite ir autentišką buto planą bei busite nustebinti, kiek istorinių asmenybių gyveno name Tauro g. 10.

Bukleto leidybą iš dalies finansavo Kultūros rėmimo fondas.

Elektroninis bukletas

Elektroninis bukletas

Rodyk draugams

Filmo „Labas vakaras, monsieur Miltini“ peržiūra

2011-10-13 parašė V.Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus

Spalio 20 d., ketvirtadienį, 18 val. Vinco Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje įvyks režisieriaus Antano Maciulevičiaus dokumentinio filmo „Labas vakaras, monsiuer Miltini” (2007 m.) peržiūra ir diskusija.

Dokumentinio filmo centre - kontraversiškai vertinama, įvairių atsiliepimų sulaukusi ir kone mitine tapusi režisieriaus Juozo Miltinio figūra, atskleidžiama aktoriaus L. Laucevičiaus, rašytojo T. Sakalausko, filosofo K. Stoškaus, kompozitoriaus G. Kuprevičiaus, sovietinė Lietuvos kultūros ministro L. Šepečio, J. Miltinio mokinių aktorių E. Šulgaitės, R. Zdanavičiūtės, R. Urvinio, S. Petronaičio, A. Paulavičiaus, profesoriaus tapytojo G. Kazimierėno ir kitų prisiminimuose.

Filme pasakojama ne tik apie režisieriaus asmenybę bei kūrybą, bet ir apie jo teatrinės tradicijos įtaką šiandieninei šalies kultūrai, įvairių asmenybių žvilgsnį į šių dienų kultūros procesus ir tendencijas. Po peržiūros apie tai kalbės filmo režisierius Antanas Maciulevičius, profesorius Giedrius Kazimierėnas, filosofai Krescentius Stoškus ir Andrius Konickis, aktorius Rimgaudas Karvelis.

Renginys nemokamas.

Filmo trukmė 1 val. 30 min.

Labai visų lauksime!

Rodyk draugams

A. Škėmos romano “Balta drobulė” skaitymai su kabareto muzika

2011-06-17 parašė V.Mykolaičio-Putino memorialinis butas-muziejus

Birželio 18 d., šeštadienį, siaučiant „Tebūnie nakčiai”, kviečiame apsilankyti ir kultūros vakarą pradėti V. Mykolaičio-Putino memorialiniame bute-muziejuje (Tauro g. 10-3, Vilnius), kuriame vyks teatralizuoti Antano Škėmos romano „Balta drobulė” skaitymai, skambant grupės „ZehrGut” atliekamai kabareto muzikai. Džiaugsmą akims ir ausims kuria Rita Mačiliūnaitė („ZehrGut”, vokalas), Marija Grikevičiūtė („ZehrGut”, klavišiniai) ir Marius Morkevičius (Garšva). Ką veiksime kultūros naktį? Klausysimės skaitymų, muzikos, žvalgysimės po muziejų su arbatos ar kavos puodeliu. Programą galėsite pamatyti 18-19 val. ir 20-21 val.

Marija Grikevičiūtė "ZehrGut"

Rita Mačiliūnaitė "ZehrGut"

Rita Mačiliūnaitė

Renginio plakatas

Renginio plakatas

Rodyk draugams